Caryocolum Nejlikmalar

22 Arter Välj sida: Fotoöversikt Detaljer
Tjugotvå små arter som har framvingar med vit, grå eller svart grundfärg och ofta rikligt med pudring i brunt, vitt, grått eller svart. De flesta arter har par av vita kantfläckar långt ut som ibland smälter ihop till ett tvärband. Mycket vanligt är också svarta fläckar centralt och en svart fläck från framkanten långt in. Fräscha exemplar kan ofta bestämmas från foto, men många arter behöver samlas in för helt säker bestämning. Inte minst gäller detta de arter med ljus grundfärg.
Caryocolum alsinellum
Mindre arvmal
Caryocolum viscariellum
Rödblärearvmal
Caryocolum vicinellum
Smällglimsmal
Caryocolum amaurellum
Tjärblomstermal
Caryocolum petryi
Såpörtsmal
Caryocolum cauligenellum
Backglimsgallmal
Caryocolum arenariellum
Sandnejlikegallmal
Caryocolum marmoreum
Marmorerad arvmal
Caryocolum pullatellum
Ljusbandad arvmal
Caryocolum fraternellum
Rostfläckig arvmal
Caryocolum blandellum
Svartfläckig buskstjärnblomsmal
Caryocolum blandulellum
Svartbandad arvmal
Caryocolum tricolorellum
Trefärgad stjärnblomsmal
Vingbredd: 8-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cerastium, Cerastium arvense, Cerastium fontanum, Dianthus, Dianthus superbus, Gypsophila fastigiata, Lychnis viscaria, Saponaria officinalis, Silene dioica, Silene nutans, Stellaria, Stellaria graminea, Stellaria holostea, Stellaria media, Stellaria nemorum