Cameraria Guldmalar

1 Arter Detaljer
En art med orangebruna framvingar med två vinklade vita tvärband med svart kant utåt. Utanför dessa två par av vita kantfläckar där det inre ibland bildar tvärband. Kort vinklat rotstreck. Skiljer sig från liknande arter i släktet Phyllonorycter på att tvärbanden har svart kant utåt istället för inåt. Larven lever i en mina på ovansidan av hästkastanj och vid angrepp kan stora delar av trädet se brunt ut. Arten har expanderat snabbt norrut i Sverige sedan den först observerades 2003.
Vingbredd: 6-8 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aesculus hippocastanum