Caloptilia Styltmalar

13 Arter Detaljer
Tolv arter med smala framvingar. Typiskt är att skenbenen på fram- och mellanben har långa fjäll som gör att de ser förtjockade ut. I princip alla arter kräver försiktighet vid artbestämning, inte minst eftersom ett par av dem är mycket variabla.
Caloptilia cuculipennella
Ljus askstyltmal
Caloptilia suberinella
Fläckstyltmal
Caloptilia betulicola
Björkstyltmal
Caloptilia rufipennella
Tysklönnsstyltmal
Caloptilia alchimiella
Större ekstyltmal
Caloptilia robustella
Mindre ekstyltmal
Caloptilia fidella
Humlestyltmal
Caloptilia jurateae
Skogslönnsstyltmal
Vingbredd: 9-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Ligustrum vulgare, Myrica gale, Populus, Quercus, Salix, Syringa vulgaris