Caberini Caberini

1 Genus, totalt 2 arter Fotoöversikt Detaljer
Två av de största vita mätarna. Båda har vita vingar med tre tvärlinjer på framvingarna och utan diskpunkt. Honorna kan förväxlas med arter i släktena Idaea och Scopula (speciellt på ett foto där inte storleken framgår), men hanarna kan skiljas från dessa på tydligt kamtandade antenner.
Cabera
Streckmätare
Vingbredd: 25-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Alnus glutinosa, Betula, Corylus avellana, Populus tremula, Quercus, Salix, Sorbus aucuparia, Ulmus