En karakteristisk och mycket lokal art med mörkbruna framvingar som är delade 3/4 ut. Diffus vit fläck från framkanten 2/3 ut till basen av inskärningen. Mörkbruna bakvingar med stor fjälltand långt ut på bakre fliken. Vit sadel och vita fläckar på brun bakkropp.

Buszkoiana
Fjädermott

1 Arter
Detaljer

Buszkoiana capnodactyla
Pestskråpsfjädermott
Vingbredd: 18-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: