Buckleria Fjädermott

1 Arter Detaljer
En liten art med ljusbruna framvingar inskurna halvvägs ut. Två vita tvärband i ytterdelen, diffust vitt vid basen av inskärningen och vitt i fransarna. Bakvingens bakflik utan svart fjälltand. Påminner om arterna i släktet Oxyptilus, men är mindre och saknar fjälltand på bakvingens bakre flik.
Buckleria paludum
Sileshårsfjädermott
Vingbredd: 11-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Drosera rotundifolia, Vaccinium