Bryophila Lavflyn

4 Arter Detaljer
Fyra relativt små nattflyn med jämförelsevis breda vingar som gör att ett par arter påminner lite om fotsläpare i formen, men saknar deras långa palper. Ereptricula och ravula har enbart noterats någon enstaka gång i Sverige.
Bryophila ereptricula
Vitfläckigt lavfly
Bryophila raptricula
Askgrått lavfly
Bryophila domestica
Blekgult lavfly
Bryophila ravula
Gråbrunt lavfly
Vingbredd: 20-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: