Borkhausenia Praktmalar

3 Arter Detaljer
Tre arter med grå framvingar som trots att de ser ganska alldagliga ut normalt är lätta att identifiera. De hittas inte sällan i eller nära hus. Larverna lever av diverse vegetabiliska och animaliska rester.
Borkhausenia minutella
Snedbandad skräpmal
Borkhausenia fuscescens
Gråhövdad skräpmal
Borkhausenia luridicomella
Gulhövdad skräpmal
Vingbredd: 7-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: