Bistonini Bistonini

6 Genus, totalt 12 arter Fotoöversikt Detaljer
Alla arter utom de två i släktet Biston och en av arterna i Lycia har honor som inte kan flyga. Två arter flyger sent på hösten, en mitt på sommaren och de övriga nio tidigt på våren. De flesta är kraftiga och mycket håriga för att vara mätare.
Apocheima
Vintermätare
Phigalia
Vintermätare
Lycia
Vintermätare
Biston
Björkmätare
Agriopis
Frostmätare
Erannis
Frostmätare
Vingbredd: 9-61 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Achillea millefolium, Achillea ptarmica, Alnus, Alnus glutinosa, Artemisia campestris, Berberis, Betula, Betula nana, Calluna, Calluna vulgaris, Carpinus, Centaurea, Corylus, Corylus avellana, Crataegus, Fagus, Filipendula, Fraxinus, Lonicera, Lupinus, Malus, Myrica gale, Populus, Populus tremula, Prunus, Prunus domestica, Prunus spinosa, Pyrus, Quercus, Rhamnus, Ribes, Rosa, Rubus, Salix, Salix caprea, Salvia pratensis, Scabiosa, Sorbus, Spiraea, Tilia, Trifolium, Ulmus, Vaccinium, Vaccinium myrtillus