Biston Björkmätare

2 Arter Detaljer
Två stora mycket karakteristiska och vackra mätare som inte kan förväxlas med några andra arter. Hanarnas antenner och den kraftiga kroppen samt vingarnas form identifierar också de aberranter som finns.
Biston strataria
Brunaktig vintermätare
Biston betularia
Björkmätare
Vingbredd: 35-61 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Alnus, Artemisia campestris, Betula, Corylus, Crataegus, Fagus, Lupinus, Populus, Prunus, Quercus, Rhamnus, Ribes, Rosa, Rubus, Salix, Sorbus, Spiraea, Tilia, Trifolium, Ulmus, Vaccinium