Batrachedra Smalvingemalar

2 Arter Detaljer
Två arter med extremt långsmala framvingar och uppåtriktade ganska långa antenner. Båda arterna är enkla att identifiera när man väl hittat rätt familj. Vilar med frambenen bakåtriktade. Larverna relativt smala och lever som minerare.
Batrachedra praeangusta
Aspsmalvingemal
Batrachedra pinicolella
Tallsmalvingemal
Vingbredd: 10-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Picea abies, Pinus sylvestris, Populus, Salix