Autographa Metallflyn

8 Arter Detaljer
Åtta arter som alla har ett metallskimrande märke mitt på framvingen. Den exakta formen på märket varierar och är inte alltid ett tillförlitligt kännetecken. Gemensamt är också att det finns ett stort avgränsat område bakom metallmärket och ut mot bakkanten som är mörkare och i regel med metallglans. Arterna är starka flygare som kan migrera långa sträckor. Liknande arter finns i släktet Syngrapha.
Autographa macrogamma
Långfläckat metallfly
Autographa mandarina
Silverlinjerat metallfly
Autographa pulchrina
Purpurmetallfly
Autographa buraetica
Brungrått metallfly
Autographa jota
Violettrött metallfly
Autographa bractea
Platinafläckat metallfly
Autographa excelsa
Silverfläckat metallfly
Vingbredd: 34-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthriscus, Betula, Cirsium, Galeopsis, Galium, Heracleum sphondylium, Hieracium, Lamium, Lonicera, Plantago, Rubus, Rumex, Senecio jacobaea, Solidago virgaurea, Sorbus aucuparia, Stachys sylvatica, Trifolium, Trollius europaeus, Tussilago, Urtica, Urtica dioica, Vaccinium