Aspitatini Aspitatini

3 Genus, totalt 3 arter Fotoöversikt Detaljer
Tre karakteristiska arter som till det yttre inte har i princip någonting gemensamt.
Siona
Ängsmätare
Dyscia
Ängsmätare
Perconia
Ängsmätare
Vingbredd: 23-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea, Calluna vulgaris, Campanula, Chrysanthemum, Cytisus scoparius, Dactylis, Erica tetralix, Galium, Genista, Globularia, Hypericum, Lathyrus, Lavandula, Origanum, Plantago, Salix, Solidago, Ulex, Viburnum, Vicia