Argynnis Pärlemorfjärilar

5 Arter Detaljer
Fem stora arter med kraftfull flykt. Hanarna är i regel gulröda, medan honorna är mer brungula. Hanarna har doftfjäll som ger mer eller mindre tydligt markerar svarta vingribbor. Hedpärlemorfjäril har gått tillbaka och är nu i stort sett begränsad till södra skärgårdarna och skuggpärlemorfjäril är en tillfällig gäst. Övriga är allmänna i södra 2/3 av Sverige.
Argynnis paphia
Silverstreckad pärlemorfjäril
Argynnis aglaja
Ängspärlemorfjäril
Argynnis adippe
Skogspärlemorfjäril
Argynnis niobe
Hedpärlemorfjäril
Argynnis laodice
Skuggpärlemorfjäril
Vingbredd: 41-80 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rubus, Viola canina, Viola hirta, Viola palustris, Viola tricolor