Apotomis Knoppvecklare

15 Arter Detaljer
Femton arter med liknande utseende. De vilar med vingarna taklagda över kroppen. De flesta är mörka (grå, svarta och ibland lite bruna) i inre 2/3 av framvingarna och vita i större delen av den yttre 1/3 vilket gör att de kan påminn om fågelspillning när de sitter och vilar. Variationen är ganska stor hos alla arterna och flera av dem överlappar delvis, så det krävs noggrannhet och ibland genitalieundersökning för säker bestämning. Sex av arterna är begränsade till fjällnära natur i norra Sverige och speciellt här kan det vara klokt att samla in beläggsexemplar för säker bestämning.
Apotomis semifasciana
Halvbandad videknoppvecklare
Apotomis algidana
Nättecknad fjällknoppvecklare
Apotomis infida
Helbandad videknoppvecklare
Apotomis lemniscatana
Smalvingad fjällknoppvecklare
Apotomis lineana
Pilknoppvecklare
Apotomis inundana
Aspknoppvecklare
Apotomis boreana
Större brämknoppvecklare
Apotomis turbidana
Vitfläckig björkknoppvecklare
Apotomis betuletana
Gulanlupen björkknoppvecklare
Apotomis capreana
Sälgknoppvecklare
Apotomis moestana
Vinklad fjällknoppvecklare
Apotomis sororculana
Mindre brämknoppvecklare
Apotomis fraterculana
Svart fjällknoppvecklare
Apotomis sauciana
Svart blåbärsknoppvecklare
Apotomis demissana
Mörkkantad fjällknoppvecklare
Vingbredd: 13-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctostaphylos uva, Betula, Populus, Populus tremula, Rubus, Salix, Salix alba, Salix caprea, Salix fragilis, Salix purpurea, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis