En variabel art. Ljusgrå till nästan svarta framvingar. De flesta har ett mörkare mellanfält med taggig begränsning. Hanen har långa kamtandade antenner. Ljusa individer har mörkt band längs ytterkanten. Flyger på hösten. Artnamnet bör vara A. lueneburgensis eftersom lutulenta och lueneburgensis av de flesta numera anses vara två olika arter och lueneburgensis är den som konstaterats i Sverige.

Aporophyla
Höstflyn

1 Arter
Detaljer

Aporophyla luenebergensis
Kamsprötat puckelfly
Vingbredd: 36-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthericum, Calluna, Crataegus, Cytisus, Deschampsia, Epilobium, Genista, Lithospermum, Myosotis, Prunus spinosa, Rumex, Stellaria