Apamea Ängsflyn

17 Arter Detaljer
Sjutton arter av medelstora och typiska nattflyn med i de flesta fall tydlig oval och njurfläck. Flera av arterna varierar en hel del och ibland med flera distinkt olika former. Finns ibland liknande arter i närliggande släkten, men också en del lundflyn kan vara en förväxlingsrisk.
Apamea monoglypha
Större ängsfly
Apamea lithoxylaea
Benfärgat ängsfly
Apamea sublustris
Träbrunt ängsfly
Apamea crenata
Sommarängsfly
Apamea epomidion
Leverbrunt ängsfly
Apamea lateritia
Tegelrött ängsfly
Apamea furva
Tåtelängsfly
Apamea schildei
Fjällängsfly
Apamea exulis
Högnordiskt ängsfly
Apamea rubrirena
Rödtofsat ängsfly
Apamea oblonga
Jordgrått ängsfly
Apamea remissa
Buskängsfly
Apamea unanimis
Flenängsfly
Apamea illyria
Skogsängsfly
Apamea anceps
Sandängsfly
Apamea sordens
Sädesängsfly
Apamea scolopacina
Gulhalsat ängsfly
Vingbredd: 30-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Briza, Calamagrostis, Dactylis, Dactylis glomerata, Deschampsia, Deschampsia cespitosa, Deschampsia flexuosa, Elytrigia repens, Festuca, Glyceria maxima, Luzula, Melica, Milium, Milium effusum, Nardus, Phalaris, Phalaris arundinacea, Phragmites, Poa, Poa annua, Secale, Silene