Anthocharis Vitfjärilar

1 Arter Detaljer
En art där hanen är omisskännelig med orange yttre halva av framvingarna. Honan har vita vingar och kan förväxlas med andra vitfjärilar. Båda könen har smal svart fläck vid vingspetsen och svart diskfläck. Undersidan av bakvingen har karakteristisk grön teckning som lyser igenom lite på framsidan.
Vingbredd: 35-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alliaria, Arabis, Cardamine pratensis, Hesperis, Isatis, Lunaria, Sinapis