Anarta Hedflyn

3 Arter Detaljer
Tre arter med varierat utseende. Trifolii och myrtilli lätta att känna igen, medan melanopa kan förväxlas med andra nordliga hedflyn. Myrtilli och melanopa små och dagaktiva.
Anarta trifolii
Klöverfly
Anarta melanopa
Svartfläckat hedfly
Anarta myrtilli
Ljunghedfly
Vingbredd: 20-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctostaphylos, Atriplex, Calluna vulgaris, Chenopodium, Dryas octopetala, Empetrum nigrum, Erica tetralix, Rumex, Urtica, Vaccinium