Alucitidae Mångfliksmott

2 Genus, totalt 3 arter Fotoöversikt Detaljer
Tre arter i en mycket karakteristisk familj med alla vingar uppdelade i sex fjäderlika flikar som hos en solfjäder. Framvingarna gulbruna med två mörkbruna tvärband med ljus kant. Krävs försiktighet vid artbestämning. Storlek, längd på palperna och utseendet på de mörka tvärbanden är viktiga för att skilja de tre arterna åt. Alucita hexadactyla allmän och kan ses hela året, medan de andra två är mer sällsynta och lokala.
Alucita
Mångfliksmott
Pterotopteryx
Mångfliksmott
Vingbredd: 11-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lonicera, Scabiosa columbaria