Alucita Mångfliksmott

2 Arter Detaljer
Två arter med alla vingar uppdelade i sex fjäderlika flikar som hos en solfjäder. Framvingarna gulbruna med två mörkbruna tvärband med ljus kant. En tredje liknande art är Pterotopteryx dodecadactyla.
Alucita hexadactyla
Kaprifolfjädermott
Alucita grammodactyla
Fältväddsfjädermott
Vingbredd: 11-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lonicera, Scabiosa columbaria