Agrochola Backflyn

7 Arter Detaljer
Sju medelstora arter med bruna eller gråbruna framvingar. Samtliga flyger på hösten och är om de inte är slitna relativt lätta att identifiera.
Agrochola lychnidis
Streckbackfly
Agrochola nitida
Glansbackfly
Agrochola litura
Kantfläckigt backfly
Agrochola helvola
Gulrött backfly
Agrochola lota
Rödstreckat backfly
Agrochola macilenta
Läderbackfly
Agrochola circellaris
Tvärlinjerat backfly
Vingbredd: 28-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea, Alnus, Berberis, Betula nana, Carpinus, Corylus avellana, Crataegus, Erica, Fagus, Filipendula ulmaria, Fraxinus excelsior, Galium, Lactuca, Lamium, Lotus, Plantago, Populus, Populus tremula, Primula, Prunus, Pyrus, Quercus, Ranunculus, Rumex, Salix, Silene, Stellaria, Taraxacum, Trifolium, Ulmus, Vaccinium, Veronica, Vicia