Agriopis Frostmätare

3 Arter Detaljer
Två arter flyger tidigt på våren och en (aurantiaria) sent på hösten. Honorna har bara vingstumpar. Gemensamt drag är den yttra vågiga tvärlinjen. Varierar lite i teckning och lite försiktighet krävs vid bestämning.
Agriopis leucophaearia
Svartbandad frostmätare
Agriopis aurantiaria
Guldgul frostmätare
Agriopis marginaria
Grågul frostmätare
Vingbredd: 9-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Alnus, Betula, Carpinus, Crataegus, Fagus, Malus, Populus tremula, Prunus, Quercus, Rosa, Rubus, Salix, Sorbus, Tilia, Ulmus