Agnoea Tubmalar

4 Arter Detaljer
Fyra arter med gråbruna framvingar och gult huvud. Subochreella har en ockra ton och är otecknad. De andra tre arterna har tre mörka fläckar och är omöjliga att skilja åt med säkerhet enbart på yttre karaktärer. Larven lever i bladsäck som vid förpuppning fästs vid trädstam eller sten.
Agnoea josephinae
Lövskogstubmal
Agnoea elsae
Tallskogstubmal
Agnoea flavifrontella
Försommartubmal
Agnoea subochreella
Bokskogstubmal
Vingbredd: 17-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: