Aethes Blomvecklare

14 Arter Detaljer
Fjorton arter med ljusa framvingar som i regel har gul ton. Nästan alla har mörkare brunfärgade tvärband. Flera av arterna varierar en hel del, så det krävs noggrannhet vid artbestämningen. Det finns också ett par grupper med mycket lik teckning.
Aethes hartmanniana
Brokig väddblomvecklare
Aethes margaritana
Röllikablomvecklare
Aethes deutschiana
Svarthöblomvecklare
Aethes triangulana
Strandveronikeblomvecklare
Aethes rutilana
Enblomvecklare
Aethes smeathmanniana
Fältblomvecklare
Aethes tesserana
Rutig korgblomvecklare
Aethes dilucidana
Strandkvanneblomvecklare
Aethes beatricella
Odörtsblomvecklare
Aethes francillana
Morotsblomvecklare
Aethes fennicana
Strätteblomvecklare
Aethes cnicana
Tistelblomvecklare
Aethes rubigana
Kardborrblomvecklare
Aethes kindermanniana
Fältmalörtsblomvecklare
Vingbredd: 10-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea, Achillea millefolium, Angelica archangelica, Angelica sylvestris, Anthemis arvensis, Arctium lappa, Arctium minus, Artemisia campestris, Asteraceae, Carduus, Centaurea nigra, Chrysanthemum, Cirsium oleraceum, Conium maculatum, Crepis, Daucus carota, Heracleum sphondylium, Hieracium, Juniperus communis, Knautia arvensis, Lactuca, Matricaria, Pastinaca, Pastinaca sativa, Peucedanum, Picris hieracioides, Scabiosa, Tanacetum vulgare, Veronica longifolia