Adscita Bastardsvärmare

1 Arter Detaljer
En omisskännelig art. Enfärgat metalliskt gröna framvingar och långa svarta antenner som är tandade hos hanarna. Dagaktiv.
Adscita statices
Ängsmetallvinge
Vingbredd: 19-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rumex acetosa, Rumex acetosella