Acrolepiopsis Kluddmalar

2 Arter Detaljer
Tvår arter med brun framvinge med tydlig triangulär vit fläck vid bakkanten nära mitten. Assectella har ytterligare vit teckning och även betulella har ibland en del spridda vita fjäll. Larverna lever som minerare på lökväxter.
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Allium