3 arter med olika teckningar men med gemensamt att den består av tunna distinkta streck.

Tunna distinkta streck

Antal delgrupper: 0
Antal taxa: 3
Detaljer

Phyllonorycter corylifoliellus
Phyllonorycter corylifoliellus
Sirlig björkguldmal
Phyllonorycter connexellus
Phyllonorycter connexellus
Vårjolsterguldmal