Längsgående och tvärgående streck, utan mörk pudring

Antal delgrupper: 0 Antal taxa: 18 Detaljer
Framvingarna är mörka med längsgående ljusa streck och i yttre delen av vingen också kortare tvärgående ljusa streck. Saknar spridda mörkgrå fjäll.
Coleophora conyzae
Coleophora conyzae
Skarplinjerad krisslesäckmal
Coleophora lineolea
Coleophora lineolea
Stinksyskesäckmal
Coleophora zelleriella
Coleophora zelleriella
Gulspetsad sälgsäckmal
Coleophora currucipennella
Coleophora currucipennella
Gulstreckad avenbokssäckmal
Coleophora brevipalpella
Coleophora brevipalpella
Större klintsäckmal
Coleophora pennella
Coleophora pennella
Strävbladssäckmal
Coleophora tamesis
Coleophora tamesis
Ljussprötad tågsäckmal
Coleophora otidipennella
Coleophora otidipennella
Dyster frylesäckmal
Coleophora taeniipennella
Coleophora taeniipennella
Gullinjerad tågsäckmal
Coleophora lassella
Coleophora lassella
Vägtågssäckmal
Coleophora maritimella
Coleophora maritimella
Strandtågssäckmal
Coleophora therinella
Coleophora therinella
Dubbellinjerad tistelsäckmal
Coleophora pappiferella
Coleophora pappiferella
Kattfotssäckmal
Coleophora peribenanderi
Coleophora peribenanderi
Linjerad tistelsäckmal
Coleophora ramosella
Coleophora ramosella
Vitsprötad gullrissäckmal
Coleophora trochilella
Coleophora trochilella
Gullinjerad gullrissäckmal
Coleophora striatipennella
Coleophora striatipennella
Strimmig stjärnblomssäckmal
Coleophora follicularis
Coleophora follicularis
Hampflockelssäckmal