Endast längsgående ljusa streck

Antal delgrupper: 0 Antal taxa: 16 Detaljer
Mörka framvingar med enbart längsgående ljusa streck.
Coleophora onobrychiella
Coleophora onobrychiella
Sandvedelssäckmal
Coleophora colutella
Coleophora colutella
Mindre sötvedelssäckmal
Coleophora genistae
Coleophora genistae
Ginstsäckmal
Coleophora svenssoni
Coleophora svenssoni
Kilstreckad fjällsäckmal
Coleophora discordella
Coleophora discordella
Käringtandssäckmal
Coleophora chalcogrammella
Coleophora chalcogrammella
Silverstreckad säckmal
Coleophora pyrrhulipennella
Coleophora pyrrhulipennella
Kilstreckad ljungsäckmal
Coleophora gallipennella
Coleophora gallipennella
Större sötvedelssäckmal
Coleophora vibicigerella
Coleophora vibicigerella
Kilstreckad malörtssäckmal
Coleophora conspicuella
Coleophora conspicuella
Kilstreckad klintsäckmal
Coleophora partitella
Coleophora partitella
Kilstreckad röllikasäckmal
Coleophora caelebipennella
Coleophora caelebipennella
Kilstreckad hedblomstersäckmal
Coleophora ochrea
Coleophora ochrea
Solvändesäckmal
Coleophora vulnerariae
Coleophora vulnerariae
Getväpplingssäckmal
Coleophora saponariella
Coleophora saponariella
Såpnejlikesäckmal