Diffust streckade med ljus framkant

Antal delgrupper: 0 Antal taxa: 8 Detaljer
Framvingarna har diffusa ljusa längsgående streck och en ljus framkant.
Coleophora glaucicolella
Coleophora glaucicolella
Suddig tågsäckmal
Coleophora alticolella
Coleophora alticolella
Tvillingtågsäckmal
Coleophora asteris
Coleophora asteris
Strandastersäckmal
Coleophora saxicolella
Coleophora saxicolella
Gulgrå mållesäckmal
Coleophora sternipennella
Coleophora sternipennella
Större mållesäckmal
Coleophora atriplicis
Coleophora atriplicis
Kustmållesäckmal
Coleophora scabrida
Coleophora scabrida
Knytlingsäckmal