Enfärgade

Antal delgrupper: 0 Antal taxa: 36 Detaljer
Enfärgade mörka framvingar utan ljus teckning.
Coleophora lutarea
Coleophora lutarea
Grå kapselsäckmal
Coleophora spiraeella
Coleophora spiraeella
Spireasäckmal
Coleophora siccifolia
Coleophora siccifolia
Gulgrå rönnsäckmal
Coleophora serratella
Coleophora serratella
Björksäckmal
Coleophora prunifoliae
Coleophora prunifoliae
Körsbärssäckmal
Coleophora fuscocuprella
Coleophora fuscocuprella
Mindre grönglanssäckmal
Coleophora idaeella
Coleophora idaeella
Pyrolasäckmal
Coleophora vacciniella
Coleophora vacciniella
Blåbärsäckmal
Coleophora ledi
Coleophora ledi
Mindre skvattramsäckmal
Coleophora plumbella
Coleophora plumbella
Blygrå säckmal
Coleophora vitisella
Coleophora vitisella
Ljusbrun lingonsäckmal
Coleophora glitzella
Coleophora glitzella
Blek lingonsäckmal
Coleophora murinella
Coleophora murinella
Musgrå lingonsäckmal
Coleophora violacea
Coleophora violacea
Vägtornssäckmal
Coleophora potentillae
Coleophora potentillae
Brudbrödsäckmal
Coleophora obscuripalpella
Coleophora obscuripalpella
Mörk skvattramsäckmal
Coleophora thulea
Coleophora thulea
Hjortronsäckmal
Coleophora unigenella
Coleophora unigenella
Fjällsippesäckmal
Coleophora juncicolella
Coleophora juncicolella
Mindre ljungsäckmal
Coleophora orbitella
Coleophora orbitella
Grå björksäckmal
Coleophora binderella
Coleophora binderella
Brun alsäckmal
Coleophora pulmonariella
Coleophora pulmonariella
Lungörtssäckmal
Coleophora lithargyrinella
Coleophora lithargyrinella
Olivfärgad stjärnblomssäckmal
Coleophora laricella
Coleophora laricella
Sydlig lärksäckmal
Coleophora solitariella
Coleophora solitariella
Skarpringad stjärnblomssäckmal
Coleophora clypeiferella
Coleophora clypeiferella
Ribbad mållesäckmal
Coleophora squalorella
Coleophora squalorella
Tvåfläckad mållesäckmal
Coleophora salicorniae
Coleophora salicorniae
Glasörtssäckmal