2 arter med gemensamt att teckningarna är diffusa på ganska mörka vingar.

Diffusa teckningar

Antal delgrupper: 0
Antal taxa: 2
Detaljer

Phyllonorycter pastorellus
Phyllonorycter pastorellus
Höstjolsterguldmal