Schiffermuelleria Praktmalar

Detaljer, 1 arter (av 1) Fotoöversikt
En omisskännelig art. Centrala delen av framvingen orangegul med svartkantad silvrig teckning i form av tvärband långt in och utanför detta 2 längsgående streck och ett par mindre fläckar. Inre och yttre delen av framvingen svart. Antennen har vit spets.

Schiffermuelleria schaefferella
Kilskriftspraktmal


Vingbredd: 12-15 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Fagus, Picea, Pinus, Quercus
Kännetecken: Centrala delen av framvingen orangegul med svartkantad silvrig teckning i form av tvärband långt in och utanför detta 2 längsgående streck och ett par mindre fläckar. Inre och yttre delen av framvingen svart. Antennen har vit spets.