Ochsenheimeriinae Hornmalar

Detaljer, 4 arter (av 4) Fotoöversikt
Fyra små och mycket lika arter som är karakteristiska som grupp. De har brunspräckliga framvingar med grova resta fjäll som ger ett rufsigt utseende. Framåtriktad tofs på palperna och en rufsig kalufs. Antennerna inre del förtjockad hos tre av arterna. Ovanligt små ögon. Alla arterna flyger främst på dagen i områden med långt gräs eller säd. Larverna lever minerande på gräs.

Ochsenheimeria taurella
Kohornsmal


Vingbredd: 11-13 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Dactylis, Poa, Secale
Kännetecken: Brunspräckliga framvingar med många grova resta fjäll som ger den ett rufsigt utseende. Framåtriktad tofs på palperna och en rufsig kalufs. Inre 2/3 av antennerna förtjockade pga utstående fjäll. Inre halvan av bakvingarna vita.

Ochsenheimeria mediopectinella
Mörkspräcklig hornmal


Vingbredd: 10-13 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Alopecurus, Bromus, Dactylis, Poa
Kännetecken: Brunspräckliga framvingar med många grova resta fjäll som ger den ett rufsigt utseende. Framåtriktad tofs på palperna och en rufsig kalufs. Inre 2/3 av antennerna förtjockade pga utstående fjäll. Basen av bakvingarna vita.

Ochsenheimeria urella
Uroxhornmal


Vingbredd: 9-12 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Bromus, Elytrigia
Kännetecken: Brunspräckliga framvingar med grova resta fjäll som ger ett rufsigt utseende. Honan ljusare. Framåtriktad tofs på palperna och en rufsig kalufs. Inre 2/3 av antennerna förtjockade pga utstående fjäll, tydligare hos honan.

Ochsenheimeria vacculella
Stråtakshornmal


Vingbredd: 10-12 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Bromus, Lolium, Secale, Triticum
Kännetecken: Brunspräckliga framvingar med grova resta fjäll som ger ett rufsigt utseende. Ofta diffusa mörka tvärband. Framåtriktad tofs på palperna och en rufsig kalufs. Antennerna inte förtjockade. Inre halvan av bakvingarna vita.