Cosmopterigidae Fransmalar

Detaljer, 13 arter (av 13) Fotoöversikt
Tolv arter med långsmala spetsiga framvingar. De har långa eller väldigt långa uppåtsvängda palper. Många av arterna har resta och eller metalliskt glänsande grupper av fjäll. Teckningen varierar mycket mellan de olika släktena. Förutom de tre oskiljaktiga arterna i Chrysopeleiinae är de normalt enkla att identifiera. Larverna lever oftast som bladminerare eller gallbildare i örter eller buskar.

Sorhagenia rhamniella
Mindre getapelsbrokmal


Vingbredd: 8-10 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Frangula alnus, Rhamnus cathartica
Kännetecken: Brungrå framvingar med 4 fläckar av mörkbruna resta fjäll (1/4, 2 st ca halvvägs och en 3/4 ut). Ljusare fläck i bakre delen innanför mitten och vinklat diffust mörkt tvärband 3/4 ut. Små mörka tofsar ut mot spetsen.

Sorhagenia janiszewskae
Brakvedsbrokmal


Vingbredd: 8-11 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Frangula alnus, Rhamnus cathartica
Kännetecken: Brungrå framvingar med 4 fläckar av mörkbruna resta fjäll (1/4, 2 st ca halvvägs och en 3/4 ut). Ljusare fläck i bakre delen innanför mitten och vinklat diffust mörkt tvärband 3/4 ut. Små mörka tofsar ut mot spetsen.

Sorhagenia lophyrella
Större getapelsbrokmal


Vingbredd: 9-13 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Frangula alnus, Rhamnus cathartica
Kännetecken: Brungrå framvingar med 4 fläckar av mörkbruna resta fjäll (1/4, 2 st ca halvvägs och en 3/4 ut). Ljusare fläck i bakre delen innanför mitten och vinklat diffust mörkt tvärband 3/4 ut. Små mörka tofsar ut mot spetsen.

Pancalia leuwenhoekella
Mindre violbrokmal


Vingbredd: 9-12 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Viola hirta
Kännetecken: Brunorange framvingar med svartbruna kanter med 3 silvriga fläckar längs framkanten och 4 längs bakkanten. Antennerna mörka förutom 8-10 segment i yttre delen med 5 mörka utanför.

Pancalia schwarzella
Större violbrokmal


Vingbredd: 12-14 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter:
Kännetecken: Brunorange framvingar med svartbruna kanter med 3 silvriga fläckar längs framkanten och 4 längs bakkanten. Hanen har helt mörka antenner, honans har ett vitt område av ca 5 segment med 15 mörka segment utanför.

Eteobalea anonymella
Fläcksilvermal


Vingbredd: 9-13 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter:
Kännetecken: Mörkbruna glansiga framvingar med metalliska fläckar. 3 stycken vid framkanten (1/2,1/2,3/4 ut), 2 vid bakkanten (inre mot 2:a vid framkanten) samt små i bakre delen av yttre delen. Gulvitt huvud. Antennerna har 5 vita ringar långt ut.

Eteobalea tririvella
Strecksilvermal


Vingbredd: 11-16 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter:
Kännetecken: Mörkbruna glansiga framvingar med 3 silvriga tvärband (1/6,1/2,3/4 ut). De två inre når inte bakkanten, medan det yttre är vinklat strax före bakkanten. Silvrig fläck i spetsen. Gulvitt huvud. Antennerna mörka i inre och vita i yttre delen.

Limnaecia phragmitella
Kaveldunsfransmal


Vingbredd: 15-22 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Typha angustifolia
Kännetecken: Gulbruna framvingar med 2 avlånga mörka fläckar i främre halvan ca 1/2 och 3/4 ut med vit kant och sammanbundna med mörk linje. Liknande mindre fläck bakom den inre fläcken. Vita fläckar runt vingspetsen.

Cosmopterix zieglerella
Humlefransmal


Vingbredd: 8-11 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Humulus lupulus
Kännetecken: Mörkbruna glansiga framvingar med guldigt vinklat tvärband 1/4 ut. 2/3 ut finns orange tvärband som smalnar bakåt och har guldiga band på båda sidor åtskilda med brunt streck. Vit fläck i spetsen och vitt streck strax innanför.

Cosmopterix orichalcea
Gräsfransmal


Vingbredd: 8-10 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter:
Kännetecken: Mörkbruna glansiga framvingar med trekantig guldfläck längst in. 2/3 ut finns orange tvärband som smalnar bakåt och har guldiga band på båda sidor åtskilda med brunt streck. Silvrigt streck från vingspetsen inåt.

Cosmopterix scribaiella
Svart vassfransmal


Vingbredd: 9-11 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Phragmites australis
Kännetecken: Mörkbruna glansiga framvingar med 4 längsgående vita streck i inre delen. 2/3 ut finns orange tvärband som smalnar bakåt och utdraget mot vingspetsen övergående i vitt. Orange bandet har guldiga band på båda sidor.

Cosmopterix pulchrimella
Väggörtsfransmal


Vingbredd: 6-9 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter:
Kännetecken: Mörkbruna glansiga framvingar med 3 vita parallella streck 1/4 ut. 2/3 ut finns orange tvärband som smalnar bakåt och har silvriga band på båda sidor åtskilda med brunt streck. Vit fläck i spetsen och vitt streck strax innanför. Införd art.

Cosmopterix lienigiella
Gulgrå vassfransmal


Vingbredd: 9-13 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Phragmites australis
Kännetecken: Gulbruna glansiga framvingar med 5 längsgående vita streck i inre delen. 2/3 ut finns gult tvärband som smalnar bakåt. Gula bandet har silvriga band på båda sidor. Vitt streck ut mot vingspetsen.