Agrotis cinerea Brunhalsat jordfly

Detaljer med 1 liknade arter Fotoöversikt ♀/♂
Ljusgrå framvingar med två tunna hackiga svarta tvärlinjer. Diffus mörk njurfläck och diffust brunt tvärband i mellanfältet som vinklas mitt på vingen och ofta går genom njurfläcken. Hanen har ganska brett kamtandade antenner.

Agrotis cinerea
Brunhalsat jordfly


Vingbredd: 33-40 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Thymus
Kännetecken: Ljusgrå framvingar med två tunna hackiga svarta tvärlinjer. Diffus mörk njurfläck och diffust brunt tvärband i mellanfältet som vinklas mitt på vingen och ofta går genom njurfläcken. Hanen har ganska brett kamtandade antenner.

Xestia ashworthii
Blågrått jordfly


Vingbredd: 35-40 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Plantago, Rubus, Rumex, Senecio, Taraxacum
Kännetecken: Askgrå framvingar med varierande mängd brunt i bakre delen av mellanfältet. Två vågiga svarta tvärlinjer som startar med svart fläck vid framkanten. Den inre med rakt förlopp, den yttre som ett ?. Finns mörk form på Öland och Gotland.