Arter med Oenanthe (Stäkror) som värdväxt

Antal arter i listan: 4
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Agonopterix heraclianaFlockblomsterplattmal66500
Agonopterix yeatianaVattenmärkeplattmal68700
Depressaria daucellaSprängörtsplattmal69500
Depressaria ultimellaBäckmärkeplattmal69600