Arter med Larix (Lärkar) som värdväxt

Antal arter i listan: 39
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Argyresthia laevigatellaLärkskottmal53400
Denisia albimaculeaVitfläckig praktmal83700
Oecophora bractellaBlågul praktmal86200
Coleophora laricellaSydlig lärksäckmal97200
Teleiodes saltuumLärkbarrsmal117600
Ditula angustioranaIdegransbredvecklare156300
Ptycholomoides aeriferanusLärkbredvecklare159100
Ptycholoma lecheanumBlybandsvecklare159300
Pandemis cinnamomeanaVithövdad bredvecklare159500
Syndemis musculanaGrå lövträdsbredvecklare160100
Lozotaenia forsteranaSkogsbredvecklare160300
Clepsis senecionanaPrickig snedbandsvecklare161200
Celypha lacunanaFöränderlig brokvecklare168400
Lobesia virulentaTrubbvingad skottvecklare172700
Spilonota laricanaLärkknoppvecklare174200
Zeiraphera griseanaLärkträdsvecklare177700
Zeiraphera ratzeburgianaGranskottvecklare177900
Retinia perangustanaLärkkottsvecklare183500
Cydia grunertianaLärkbarksvecklare189700
Dioryctria abietellaGrankottsmott213400
Lasiocampa quercusEkspinnare241000
Dendrolimus piniTallspinnare241400
Cosmotriche lobulinaBarrskogsspinnare241800
Sphinx pinastriTallsvärmare245300
Macaria signariaGranbågmätare273900
Odontopera bidentataTandmätare278100
Deileptenia ribeataBarrskogslavmätare281600
Ectropis crepusculariaDubbelvågig lavmätare283000
Hylaea fasciariaBarrskogsmätare285300
Epirrita autumnataFjällhöstmätare307000
Malacodea regelariaTunnvingemätare307330
Eupithecia indigataTallmalmätare313100
Eupithecia lanceataLansettvingad malmätare314100
Eupithecia lariciataLärkmalmätare314200
Eupithecia tantillariaGranmalmätare314300
Panthea coenobitaMunkfly332280
Ceramica pisiÄrtfly370710
Calliteara abietisGranharfotsspinnare391200
Eilema sororculaGuldgul lavspinnare397900