Arter med Daucus carota (Morot) som värdväxt

Antal arter i listan: 14
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Agonopterix heraclianaFlockblomsterplattmal66500
Agonopterix ciliellaFransplattmal66600
Agonopterix nervosaRödbrämad harrisplattmal68100
Agonopterix yeatianaVattenmärkeplattmal68700
Agonopterix purpureaMindre morotsplattmal68800
Depressaria daucellaSprängörtsplattmal69500
Depressaria pulcherrimellaLjusryggad bockrotsplattmal70100
Depressaria depressanaTvåfärgad morotsplattmal71000
Aethes francillanaMorotsblomvecklare145900
Pammene gallicanaPalsternacksvecklare191000
Epermenia chaerophyllellaSmalvingad skärmmal198000
Sitochroa palealisMorotsmott234700
Papilio machaonMakaonfjäril250500
Hoplodrina octogenariaGulbrunt lövfly347850