Arter med Carlina (Spåtistlar) som värdväxt

Antal arter i listan: 6
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Agonopterix arenellaKardborreplattmal69300
Coleophora peribenanderiLinjerad tistelsäckmal100700
Metzneria aestivellaSpåtistelskorgmal111300
Scrobipalpa acuminatellaTistelsmåstävmal125200
Epiblema cirsianaMindre tistelstjälkvecklare181500
Calyciphora albodactylaSpåtistelsfjädermott205100