Arter med Acer platanoides (Lönn) som värdväxt

Antal arter i listan: 10
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Stigmella acerisSkogslönnsdvärgmal5100
Ectoedemia sericopezaLönnfruktsdvärgmal11300
Bucculatrix thoracellaLindkronmal37500
Caloptilia rufipennellaTysklönnsstyltmal38800
Phyllonorycter joannisiSkogslönnsguldmal47100
Gelechia sestertiellaLönnstävmal120600
Pammene regianaKungssolvecklare192600
Selenia dentariaGrågul månmätare277700
Eupithecia inturbataLönnmalmätare309400
Acronicta acerisLönnaftonfly333720