Arter i taxat Epinotia

Antal arter i listan: 33
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Epinotia sordidanaDyster alrullvecklare174600
Epinotia capranaStörre viderullvecklare174700
Epinotia trigonellaVitfläckig björkrullvecklare174800
Epinotia indecoranaDvärgbjörksrullvecklare174900
Epinotia brunnichanaUmbrarullvecklare175000
Epinotia maculanaFläckig asprullvecklare175100
Epinotia solandrianaFöränderlig rullvecklare175200
Epinotia abbrevianaAlmrullvecklare175300
Epinotia nemorivagaMjölonminerarvecklare175400
Epinotia granitanaGranitvecklare175500
Epinotia signatanaHäggskottsvecklare175600
Epinotia crucianaPrydlig videvecklare175700
Epinotia gimmerthalianaPrydlig odonvecklare175800
Epinotia mercurianaPrydlig fjällsippevecklare175900
Epinotia immundanaAlhängevecklare176000
Epinotia crenanaSmal videvecklare176100
Epinotia nananaDvärgbarrvecklare176200
Epinotia demarnianaBjörkrullvecklare176300
Epinotia subocellanaMindre viderullvecklare176400
Epinotia palmqvistiFjällbjörksvecklare176450
Epinotia tetraquetranaBjörkgallvecklare176500
Epinotia pygmaeanaVårgranvecklare176600
Epinotia subsequanaSilvergranstoppvecklare176700
Epinotia teneranaAlknoppvecklare176800
Epinotia ramellaGrenrullvecklare176900
Epinotia nigricanaSilvergransknoppvecklare177000
Epinotia rubiginosanaRödspetsad tallvecklare177100
Epinotia pusillanaSilvergransbarrvecklare177150
Epinotia tedellaGranbarrvecklare177200
Epinotia fraternanaSilvergransminerarvecklare177300
Epinotia bilunanaDubbelmånrullvecklare177400
Epinotia nisellaMångformig aspvecklare177500
Epinotia cinereanaAsphängevecklare 177550