Liknande arter för Bryophila ereptricula (Vitfläckigt lavfly)

Antal arter i listan: 3
NamnSvenskaTaxonomisk ordning
Cryphia algaeGrönt lavfly345330
Bryophila ereptriculaVitfläckigt lavfly345510
Nycteola degeneranaSälgfotsläpare394300