Zygaena exulans Fjällbastardsvärmare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Framvingarna lite genomskinliga, mörkgrå med fem röda fläckar. Bakvingar röda med svart ytterkant och fransar. Antennklubba långsmal. Enda bastardsvärmaren på fjället.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Astragalus, Carex, Empetrum, Helianthemum, Polygonum, Rumex, Salix, Saxifraga, Thymus, Vaccinium uliginosum

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Zygaena viciae
Mindre bastardsvärmare
Zygaena lonicerae
Bredbrämad bastardsvärmare
Zygaena minos
Klubbsprötad bastardsvärmare
Zygaena osterodensis
Smalsprötad bastardsvärmare
Zygaena filipendulae
Sexfläckig bastardsvärmare