Kännetecken: Brungrå framvingar med rikligt med rödbruna fjäll. Ljus fläck vid bakkanten mitt på vingen och diffust tvärband från bakhörnet. Rödbrunt huvud.

Zeiraphera
ratzeburgiana

Granskottvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Larix, Picea, Pinus

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Zeiraphera rufimitrana
Rödhövdad silvergransvecklare
Epinotia rubiginosana
Rödspetsad tallvecklare