Kännetecken: Brungrå framvingar med rikligt med rödbruna fjäll. Ljust tvärband mitt på vingen och ett från bakhörnet som båda är ganska diffusa. Rödbrunt huvud.

Zeiraphera
rufimitrana

Rödhövdad silvergransvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Zeiraphera ratzeburgiana
Granskottvecklare
Epinotia rubiginosana
Rödspetsad tallvecklare