Ypsolopha vittella Almhöstmal

Alla foton
Kännetecken: Variabel. Framvingarna grå eller gråbruna med karakteristisk vågig svart strimma längs bakkanten. En del exemplar dock enfärgade grå, bruna eller svarta.
©
♀+♂
Vingbredd: 16-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fagus sylvatica, Ulmus