Xestia distensa Östligt fjällfly

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Grå framvingar. Smal vinklad ljus njurfläck med svart kant. Liten ljus oval med svart kant. Tydliga vågiga svarta tvärlinjer med vit kant ut från mellanfältet. Några små diffusa svarta pilfläckar i ytterfältet.
©
♀+♂
Vingbredd: 32-41 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Xestia borealis
Tajgafjällfly
Xestia laetabilis
Högnordiskt fjällfly
Xestia sincera
Urskogsfly
Xestia baltica
Baltiskt skogsfly
Xestia gelida
Fjällskogsfly
Xestia rhaetica
Gråpudrat skogsfly