Xestia sincera Urskogsfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Grå framvingar. Ljus oval och njurfläck med svart kant. Svart streck bakom ovalen ut till njurfläcken och tunt svart rotstreck. Tydliga vågiga svarta tvärlinjer med vit kant ut från mellanfältet. Distinkta svarta pilfläckar i ytterfältet.
©
♀+♂
Vingbredd: 36-39 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Picea abies

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Xestia gelida
Fjällskogsfly
Xestia rhaetica
Gråpudrat skogsfly
Xestia borealis
Tajgafjällfly
Xestia laetabilis
Högnordiskt fjällfly
Xestia distensa
Östligt fjällfly
Xestia baltica
Baltiskt skogsfly